• info@naturbaldai.lt
  • +370 650 31094
  • Servisas
  • Atsiliepimai
  • Parduotuvės
  • Mūsų darbai
  • Prisijungti
  • Krepšelis tuščias
info@naturbaldai.lt+370 650 31094
Atidaryti meniu
Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes www.naturbaldai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – elektroninė parduotuvė).
1.2 Atidžiai perskaitykite šias taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

2. Pirkimo-Pardavimo sutarties (toliau - "Sutartis") sudarymo nuostatos
2.1 Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (sutikęs) su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.
2.2 Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Pirkėjas užsako prekes, o Pardavėjas atsiunčia į Pirkėjo nurodytą elektroninį paštą patvirtinimą apie užsakymo gavimą. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi. Sutartis galioja iki pilno prekių pateikimo, bei atsiskaitymo.
2.3 Pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui jo užsakytas prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas užsakyme nurodytą prekių kainą. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi.
2.4 " Pirkėjais" gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (įmonės).
2.5 Visos sutartys, sudaromos su Pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje.
2.6 Sutartys sudaromos ir vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Pirkėjų teisės ir pareigos
Sudaręs sutartį, Pirkėjas įsipareigoja:
3.1 laikytis šių Taisyklių, o taip pat vykdyti kitus savo, kaip Pirkėjo, įsipareigojimus.
3.2 Priimti užsakytas ir Pardavėjo perduodamas tinkamos kokybės prekės ir Pirkėjo pasirinktu būdu tinkamai atsiskaityti su Pardavėju.
Pirkėjas turi teisę:
3.3 Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes arba atšaukti užsakymą, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui (el. paštu info@naturbaldai.lt) per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos ar Sutarties dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų sudarymo dienos. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo dienos (arba nuo užsakymo pateikimo dienos) ir skaičiuojamas iki raštiško Pirkėjo atsisakymo gavimo.
3.4 Už grąžinamas prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 30 dienų nuo raštiško užsakymo atsisakymo gavimo dienos. Pristatymo paslaugų kaštai (jei tokie buvo) Pirkėjui negrąžinami.
3.5 Užsakymo atšaukimo teisė negalioja:
3.5.1 nestandartinėms prekėms, kurios buvo pagamintos pagal Pirkėjo pateiktas specifikacijas (pavyzdžiui, pasirenkant spalvą) ir pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams.
3.6 Kitais atvejais, kai Sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
3.7 Pirkėjui atsisakant priimti prekes pagal 3.5 punktą, sumokėtas avansas negrąžinamas.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
Pardavėjas įsipareigoja:
4.1 Sudaryti sąlygas Pirkėjams tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2 Pirkėjui, patvirtinus užsakymą, per sutartą pristatymo terminą pristatyti užsakytas prekes tinkamos kokybės. Jei užsakoma daugiau nei viena prekė, galutinis pristatymo (pagaminimo) terminas - ilgiausias Prekės pristatymo terminas.
4.3 Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti garantinius įsipareigojimus Pirkėjams.
4.4 Pirkėjui atsisakius Sutarties, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 30 dienų nuo užsakymo atšaukimo išsiuntimo dienos.
4.5 Pakeisti netinkamos kokybės prekes analogiškomis, tinkamos kokybės prekėmis.
4.6 Susidarius svarbioms aplinkybėms ir negalėdamas pristatyti užsakytos prekės, Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę arba suderinti kitą prekės pristatymo terminą. Jei susitarti nepavyksta, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.
Pardavėjas turi teisę:
4.7 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybę naudotis el. parduotuve. Išimtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.8 Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, iš anksto nepranešęs.
4.9 Bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo Pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie Pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.
4.10 Pardavėjas turi teisę neparduoti užsakytų prekių ir pasilieka teisę keisti Sutarties sąlygas, kai:
4.10.1. Vieno užsakymo metu Pirkėjas užsako daugiau nei 10 (dešimt) vienetų vienos rūšies prekių arba bendra užsakymo vertė viršija 15000 (penkiolika tūkstančių) Lt.
4.10.2 Kai per 30 kalendorinių dienų iš to paties Pirkėjo (įmonės) arba iš to paties IP adreso pateikiami keli užsakymai, kurių bendras prekių kiekis viršija viršija 10 (dešimt) vienetų arba bendra užsakymo vertė viršija 15000 (penkiolika tūkstančių) Lt.
4.10.3 Tokie užsakymai gali būti vertinami kaip didmeniniai ir jų įvykdymo bei apmokėjimo sąlygos turi būti derinamos su Pardavėju atskirai. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai įvertinti užsakymo įvykdymo galimybes ir, esant poreikiui, pasiūlyti Pirkėjui kitas Sutarties sąlygas, nenumatytas šioje Sutartyje.

5. Prekių kaina
5.1 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.
5.2 Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM. Kainos pateikiamos Lietuvos Respublikos valiuta - litais.
5.3 Interneto parduotuvėje parduodamų prekių ir Pardavėjo teikiamų paslaugų pagrindinės savybės ir kainos (įskaitant mokesčius) pateikiamos prekių ir paslaugų aprašymuose.
5.4 Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos individualiai pateikus užsakymą. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių surinkimo išlaidos, jos su Pardavėju yra derinamos atskirai.
5.5 Prekės kaina, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu, nepaisant to, kad vėliau, po patvirtinimo apie užsakymo priėmimą pirkėjui išsiuntimo, užsakytos prekės kaina pasikeistų.
5.6 Prekių ir paslaugų kainų, o taip pat Pardavėjo vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis – tikralaikis, jei kainų pateikimo ir vykdomų akcijų galiojimo metu nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas.

6. Atsiskaitymo būdai
6.1 I būdas. Apmokėjimas už prekes per elektroninės bankininkystės sistemą, sumokant visą prekės kainą nurodytą užsakyme. Pirkėjui, patvirtinusiam užsakymą ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą, leidžiama pasirinkti vieną iš internetinės bankininkystės sistemų, prie kurios prisijungus, atsižvelgiant į patvirtintą užsakymą, Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas. Pirkėjas pinigus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal pasirinkto banko taikomus įkainius ir taisykles. Pirkėjas, pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, įsipareigoja sugeneruotą mokėjimą įvykdyti nedelsiant.
6.2 II būdas. Banko pavedimu, sumokant avansinį mokėjimą (kas sudaro 30 proc. nuo visos užsakymo sumos), likusią sumos dalį (70 proc.) apmokant bankiniu pavedimu prieš atsiimant prekes, bet ne vėliau kaip 3 dienos iki prekes atsiemant (ar pristatant į namus). Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, Pirkėjui sugeneruojama išankstinė sąskaitą-faktūrą ir per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos išsiunčiama Pirkėjui į jo nurodytą elektroninį paštą. Avansinis mokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sąskaitos elektroniniu paštu gavimo dienos. Nesilaikant šiame punkte nurodytų apmokėjimo terminų, Pirkėjo sudaryta Sutartis gali būti anuliuojama.
6.2.1 Likusią sumos dalį Pirkėjas sumoka bankiniu pavedimu prieš atsiemant prekes, bet ne vėliau kaip 3 dienos iki prekes atsiemant (ar pristatant į namus). Prekės neišduodamos tol, kol nėra aiškiai matomas bankinis mokėjimas galutiniam atsiskaitymui už prekes.
6.3 III būdas. Banko pavedimu, sumokant avansinį mokėjimą (kas sudaro 30 proc. nuo visos užsakymo sumos), likusią sumos dalį (70 proc.) sumokant grynaisiais pinigais pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.
6.3.1 Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, Pirkėjui sugeneruojama išankstinė sąskaitą-faktūrą ir per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos išsiunčiama Pirkėjui į jo nurodytą elektroninį paštą. Avansinis mokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sąskaitos elektroniniu paštu gavimo dienos. Nesilaikant šiame punkte nurodytų apmokėjimo terminų, Pirkėjo sudaryta Sutartis gali būti anuliuojama.
6.3.2 Užsisakius baldų pristatymo paslaugą į namus, Pirkėjas su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu atsiskaito (likusią sumos dalį) grynaisiais pinigais pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. Prekes pristatant į namus, Pirkėjas privalo turėti tikslią pinigų sumą nurodytą sąskaitoje-faktūroje. Pirkėjas grynaisiais pinigais taip pat atsiskaito Prekių perdavimo metu, atvykęs pas Pardavėją į vieną iš nurodytų atsiėmimo vietų (iš Vilniaus centrinio sandėlio būstinės arba iš Kauno centrinio sandėlio būstinės). Prekių išdavimo vietos nurodytos: www.naturbaldai.lt>Parduotuvės.
6. 4 Svarbu. Užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti tik nuo avanso gavimo dienos (arba nuo visos sumos apmokėjimo dienos).

7. Prekių pristatymas
7.1 Užsakytų prekių atsiėmimas organizuojamas dviem būdais:
7.1.1 I būdas. Prekes atsiemate nemokai iš mūsų centrinio sandėlio savo transportu. Tai Jums nieko nekainuos. Atsiimti galima iš Vilniaus centrinio sandėlio arba iš Kauno centrinio sandėlio. Centrinių sandėlių kontaktai ir darbo laikas nurodyti užsakymo formoje (arba www.naturbaldai.lt>Parduotuvės). Jei renkatės šį prekių atsiėmimo būdą, būtinai tai pažymėkite užsakymo lape. Jūs būsite informuoti elektroniniu paštu (kurį nurodėte užsakymo lape) arba telefonu apie tai, kad Jūsų prekės į sandėlį jau pristatytos ir galite atsiimti. Jei nėra nurodyta kitaip, prekes privalote atsiimti per 7 darbo dienas.
7.1.2 II būdas. Užsakytas prekes Jums pristatysime į namus Mes arba mūsų įgaliotas atstovas. Paslauga mokama, įkainiai pateikti užsakymo formoje: Vilniaus ir Kaunos mieste pristatymo kaina 50 Lt, į kitus Lietuvos miestus, miestelius - kaina skaičiuojama individualiai pagal nustatytus įkainius. Pasirinkus šį prekių pristatymo būdą, Pardavėjas iš anksto (2-3 dienos prieš pristatant prekes) suderina su Pirkėju el. paštu arba telefonu Jam tinkamą prekių pristatymo datą ir laiką.
7.2 Prekių pristatymo išlaidos, nurodomos Pirkėjui pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje.
7.3 Prekės pristatomos ar išduodamos tik Pirkėjui ar jo užsakyme nurodytam gavėjui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar nuolatinį leidimą gyventi LR teritorijoje).
7.4 Tinkamai pristačius prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu bei jo nurodytam gavėjui, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.5 Pirkėjui nurodžius klaidingą adresą ar neradus Pirkėjo, Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
7.6 Pirkėjas pilnai atsako už teisingų duomenų (tokių kaip telefonas, adresas , el. pašto adresas ir pan.) pateikimą registracijos formoje (ar užsakymo lape). Pardavėjas neatsako už klaidingų duomenų pateikimą atsiradusius padarinius.
7.7 Taisyklėse nurodyti Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo termino praleidimą ne dėl savo kaltės ar nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.8 Pirkėjas sutinka, kad tais atvejais, kai Pardavėjas prekių užsakymo metu neturi Pirkėjo užsakytų prekių, o Pardavėjas, apie tai iš anksto informuoja Pirkėją ir susitaria dėl kito tinkamo prekių pristatymo termino, Pardavėjas nebus laikomas praleidusiu prekių pristatymo terminą.
7.9. Svarbu. Prekių pagaminimo ir pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kai aiškiai matomas pilnas arba dalinis (avansinis) mokėjimas už prekes.

8. Prekių perdavimas-priėmimas. Nuosavybės teisė į prekes.
8.1 Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.
8.2 Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas, perduodamas prekes Pirkėjui, taip pat pateikia PVM sąskaitą-faktūrą bei kitus prekes lydinčius dokumentus. Šalys patvirtina, kad PVM sąskaitos-faktūros pasirašymas bus prilyginamas prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymui. Jums priėmus prekę ir pasirašius sąskaitą be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.
8.3 Užsakytų prekių kiekis, kokybė ir komplektiškumas turi būti patikrinami prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pardavėjui pateikus nekokybiškas, nekompleksiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias prekes, prekių trūksta, Pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje-faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti Pirkėjas ir Pardavėjas (ar jo įgaliotas atstovas).
8.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.
8.5 Patvirtinus, jog pirkėjui pristatytos prekės / detalės yra nekokybiškos ar neatitinka Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas įsipareigoja per protingą laiką 14-30 darbo dienų (atsižvelgiant į gaminio / detalės pagaminimo terminą) pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir užsakymą atitinkančiomis prekėmis.
8.6 Pirkėjas, prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjęs prekių ar kitų su prekių perdavimu susijusių trūkumų, netenka teisės vėliau dėl to paties pareikšti prieštaravimų (reikalavimų) Pardavėjui.
8.7 Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

9. Garantijos
9.1 Baldams suteikiama 18 mėnesių gamintojo garantija. Garantija taikoma gamykliniam brokui. Jei prekė buvo netinkamai eksploatuota ar surinkta, garantija netaikoma. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, gamintojas suteikia pilną pogarantinį aptarnavimą.
9.2 Čiužiniams suteikiamą garantiją (terminus ir kitas sąlygas) galima rasti prie atitinkamos prekės aprašymo.
9.3.Prekės garantinis talonas - tai PVM sąskaita-faktūrą išrašyta prekės priėmimo-perdavimo metu. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo (pristatymo) Pirkėjui dienos.
9.4 Išimtinais atvejais, kai gamintojas nėra suteikęs prekėms garantijos, galioja teisės aktuose nurodyti prekių garantiniai terminai.
9.5 Svarbu. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

10. Prekių grąžinimas
10.1 Prekės grąžinamos vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
10.2 Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui (el. paštu info@naturbaldai.lt) per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos ar Sutarties dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų sudarymo dienos.
10.3 Pirkėjas, gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie Sutarties atsisakymą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo su Pardavėju suderinti prekių gražinimo būdą, laiką ir vietą. Pirkėjas, atsisakantis Sutarties, užpildo raštišką prašymą dėl prekių pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo ir kartu su PVM sąskaita faktūra bei grąžinama preke pateikia Pardavėjui.
10.4 Pirkėjas gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise tik tuo atveju, jei grąžinamas daiktas nebuvo naudotas, jis tinkamai supakuotas (toje pakuotėje, kur ir buvo pristatytas), pilnai sukomplektuotas, neišteptas ir turintis prekinę išvaizdą. Jei daiktas yra netinkamai supakuotas, nepilnai sukomplektuotas, mes turime teisę nepriimti daikto grąžinimui.
10.5 Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu (išskyrus atvejus, kai prekė grąžinama dėl kokybės). Grąžinant prekes mūsų transportu, taikomas mokestis 1 km - 1,00 Lt plius PVM. Atstumas skaičiuojamas nuo Vilniaus, į abi puses.
10.6 Pardavėjas šiose Taisyklėse nustatytais terminais gavęs pranešimą apie Sutarties atsisakymą, ne vėliau kaip per 14 dienų atsiima Prekes iš Pirkėjo ir grąžina Pirkėjui už jas sumokėtus pinigus.
10.7 Praėjus daugiau kaip 7 darbo dienoms nuo prekių pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
10.8 Grąžinamas daiktas turi neprieštarauti 3.5 sutarties daliai, t.y. prekė nebuvo gaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai nebuvo gaminama pritaikant ją individualiems Pirkėjo poreikiams.
10.9 Jei nusipirkus vieną iš prekių, pirkėjas pastebėjo, kad prekė (arba atskira jo detalė) yra nekokybiška, pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę (detalę) per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo dienos. Tokiu atveju, mes įsipareigojame netinkamos kokybės prekę (arba detalę) nemokamai pakeisti į kokybišką prekę/detalę per protingą laiką. Kitu atveju (kai pakeisti galimybės nėra) - mes grąžiname Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
Svarbu. Atkreipiame dėmesį, kad čiužiniai yra higienos prekė. Esant pažeistai politileno pakuotei grąžinimas nepriimamas (galioja čiužiniams be apsauginio/higieninio užvalkalo). Kokybiškų surinktų baldų grąžinti negalima.

11. Atsakomybė
11.1 Pirkėjas pilnai atsako už informacijos, pateiktos užsakymo formoje, teisingumą ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
11.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje. Jei trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, tai Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
11.3 Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius gali būti taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo (jo darbuotojų) aplaidumo ar didelio neatsargumo.
11.4 Maksimalus žalos atlyginimo dydis, esant Pardavėjo kaltei, apribojamas prekės, kurias užsisakė Pirkėjas, kaina.
11.5 Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų, pristatymo išlaidų ir pan.).
11.6 Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, kurie atsirado ne dėl jo kaltės, o dėl trečiųjų asmenų veiklos (gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose).
11.7 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

12. Asmens duomenys
12.1 Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
12.2 Pardavėjas patvirtina ir garantuoja, kad: nenaudoja Pirkėjų asmens duomenų kitais nei Taisyklėse nustatytais tikslais; Pirkėjų asmens duomenis tvarko (naudoja) griežtai laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; tvarkydamas Pirkėjų asmens duomenis imasi visų būtinų techninių ir organizacinių duomenų saugumo priemonių asmens duomenų saugumui užtikrinti.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
13.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 


 

Klauskite

Susisiekite su mūsų ekspertais ir palikite visus savo rūpesčius jiems.
Tel. +370 650 31094